Pomoc

W celu zalogowania do serwisu mobilnego BM wprowadź Numer klienta i wybierz "Dalej".

Następnie wprowadź wybrane losowo znaki z ustanowionego przez Ciebie hasła w serwisie CDMInternet i wybierz "Zaloguj".

Zakładamy, że do logowania używane jest hasło: CDM24!Pekao

Jeżeli pola numer: 1, 4, 5, 7, 8 są puste, w miejsce przeznaczone do wprowadzenia hasła wpisz jednym ciągiem pierwszy, czwarty, piąty, siódmy i ósmy znak z hasła, czyli C24Pe
Jeżeli trzykrotnie popełnisz błąd podczas wpisywania danych dostęp do serwisu CDMMobile zostanie zablokowany.
Jeżeli posiadasz tylko Numer Klienta oraz PIN, w celu zalogowania do serwisu CDMMobile ustanów hasło w serwisie CDMInternet na stronie www.cdm24.pl .

Logowanie

 

Infolinia TeleCDM
+48 22 591 24 90